reglement

Reglement betreffende de belotting Blijf-Jong

1.      Er worden 4 manches gepeeld. Een manche is gespeeld bij het behalen of overschrijden van 1000 punten door één van beide teams.

2.      Beide teams draaien één kaart. De hoogste kaart begint met delen.

3.      Men is verplicht af te langen (min. 3 kaarten).

4.      Men deelt 1 x 3 kaarten en 1 x 2 kaarten, daarna wordt de troefkaart omgedraaid, gevolgd door 1 x 3 kaarten (2 kaarten voor wie de troefkaart opneemt). Alle kaarten moeten worden uitgedeeld.

5.      Misdeling:

-         Vóór het omdraaien van de troefkaart: Herdelen zonder strafpunten,

-         Na het omdraaien van de troefkaart: Herdelen, de deler wordt bestraft met -162 punten (afgetrokken op zijn eindresultaat van de betreffende manche),

-         Bij andere oorzaken van misdeling (vb. kaarten die aan elkaar plakken, kaart die op de grond ligt, …) wordt onderling overeengekomen of de deel doorgaat.

6.      Men mag in de eerste en tweede spreekbeurt niet twijfelen.

7.      Na de 1ste en 2de keer ‘passen’, gaat de ‘deel’ naar het andere team.

8.      Tijdens het spel mag nog gevraagd worden wat ‘troef’ is. Men mag de slagen nog nazien tot voor het uitkomen van de 3de slag.

9.      “Toon” moet men aankondigen bij het uitkomen van de eerste kaart en benoemen vóór het uitkomen van de 2de kaart. De “toon” moet men laten zien bij het uitkomen van de 3de kaart.

“Toon” in rangorde:

-         Carré van de ‘boeren’ (200 ptn.), ‘negenen’ (150 ptn.), ‘azen’, ‘tienen’, ‘heren’, ‘dames’ (100 ptn.), ‘achten’ en ‘zevenen’ (niets),

-         Achtste (120 ptn.) – in troef (140 ptn.), zevende, zesde, vijfde (100 ptn.) – met ‘belotte’ (120 ptn.), vierde (50 ptn.) – met ‘belotte’ (70 ptn.), derde (20 ptn.) – met ‘belotte’ (40 ptn.),

-         Belotte / Rebelotte (20 ptn.).


LET WEL: De hoogste kaart of rang gaat voor. Bij gelijke waarde, de eerst sprekende of troef. ‘Belotte / Rebelotte’ noemen is verplicht. Bij verzuim van één dezer, is deze ongeldig. Bij het uitkomen van ‘belotte’ is het verplicht eerst de ‘heer’ te spelen.Wanneer de spelende ploeg alle slagen haalt, noteert men 152 + 100 punten (+ “toon”), wanneer de spelende ploeg geen enkele slag haalt, noteert de passende ploeg 504 punten (+ “toon”). Wanneer de spelers minder punten behalen dan de passers noteert de passende ploeg 162 punten (+ “toon”).

10.  Vals spelen (niet boven- of onderkoopt of niet volgt):

LET WEL: Wanneer men duidelijk merkt dat er niet opzettelijk vals werd gespeeld, mag met akkoord van alle spelers de fout rechtgezet worden, zodat de goede gang van zaken bewaard blijft.

-         Tijdens het spel: Spelers en passers noteren 162 punten (+ “toon). De betrokken speler moet herdelen en wordt bestraft met -162 punten, afgetrokken van zijn eindtotaal,

-         Na het spel, maar voor de punten zijn geteld: Spelers en passers noteren 162 punten (+ “toon). De betrokken speler moet herdelen en wordt bestraft met -162 punten, afgetrokken van zijn eindtotaal,

-         Diegene die iemand onterecht beticht van vals spelen, wordt bestraft met -162 punten, afgetrokken van zijn eindtotaal,

-         Diegene die zijn kaarten afwerpt, wordt bestraft met -162 punten, afgetrokken van zijn eindtotaal.

11.  Wanneer beide teams eindigen op gelijke punten (bv. 81 – 81) schrijft de passende ploeg de punten op. De resterende punten worden overgedragen naar het volgende spel waar de winnende ploeg deze mag bijtellen.

LET WEL: Wanneer beide ploegen eindigen op gelijke punten en hierdoor de 1000 punten behalen of overschrijden, schrijven alleen de passers hun behaalde punten op en sluit men de manche af. Er is geen bijkomende deel meer !

12.  Wanneer beide ploegen op het einde van een manche een gelijk eindtotaal behalen, worden die punten opgeschreven. Een bijkomende deel kan de winnaar van de manche aanduiden, maar de extra behaalde punten mogen niet worden bij geteld !

13.  Na iedere speelronde betalen de verliezers een drankje aan de winnaars.

15.  De organisatoren bepalen de inleg voor iedere speelavond (3€).

14.  Wie niet op het aanvangsuur aanwezig is, kan na de wedstrijdloting van de eerste ronde geen aanspraak meer maken op deelname, tenzij door overmacht (bv. ongeval). In dit geval moet steeds telefonisch verwittigd worden en wordt de betreffende speler opgenomen in “de hoed” en kan hij/zij vanaf de 2de speelronde alsnog deelnemen.

16.  Iedere afwijking van dit reglement kan aanvaard worden indien er een UNANIEM akkoord is van alle spelers. Deze afwijking wordt vanaf de volgende speelavond opgenomen in het reglement.

17.  Onvoorziene gevallen kunnen in gezamenlijk overleg en met akkoord van alle aanwezige spelers besproken worden, zodat we tot een akkoord komen.

18.  Alle spelers verklaren zich akkoord met dit reglement.

Bestuur Blijf-Jong